บุคคลที่เกิตวันอาทิตย์ มักมีรูปร่างทะมัตกะแมง
แข็งแรงแะสงงามยิ่งนัก ไม่ว่หญิงหรือชายล้วนแต่มีไหล่
ตั้งตรงได้รูป กล้ามแขนใหญ่ บอกถึงสภาพร่างกายที่แข็งแรง
สิ่งที่พิเศษสุด คือ ดวงตาจะสดใสมีประกายและมองเห็น
ไดชัตเจน มักมีมุมศางเป็นเหลี่ยม ให้เห็นถึงภาระหน้าที่
อันจะต้องรับผิดชอบ อีกสิ่งหนึ่งที่โดดด่นในตวงชะตา คือ
มักมีเท้าที่แข็งแรง สมารถพยุงร่งกายได้อย่างสมส่วน
สง่าง7ม

ข้อดีของคนเกิดวันอาทิตย์ คือ มีความรับผิดชอบ
สูง จริงใจ ชื่อสัตย์สุจริต มีความอดทน ทะเยอทะยาน
ไปข้างหน้า แต่ก็มั่นคง จึงทำให้เป็นที่ยอมรับในสังคม
มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี

ส่วนข้อเสีย คือ บางครั้งก็เป็นคนที่เคร่งเครียด
มากเกินไป ก้วร้าว บอำนาจ ถือตัว อวดดี เย่อหยิ่ง
และทระนง